Siden starten af 80’erne har Wiegand været den mest benyttede protokol til kommunikation imellem enheder i adgangskontrolanlæg. Wiegand er således anerkendt som en pålidelig og brugervenlig protokol. Dog har Wiegandkommunikation en række svagheder, der, med nutidens øgede sikkerhedsbehov, bliver mere og mere relevante.

Her kan nævnes selve kommunikationen, der ikke er krypteret samt den begrænsede datamængde, der kan overføres. Desuden giver Wiegand kun mulighed for envejskommunikation.

Proprietære protokoller

Mange aktører i sikkerhedsindustrien har derfor igennem årene udviklet proprietære protokoller for at imødekomme kravene fra markedet. Denne tilgang har dog også sine begrænsninger – fx kræver det meget testarbejde og vedligehold, og det kan give store udfordringer, hvis man ønsker integration imellem systemer fra forskellige aktører.

For at imødekomme udfordringerne har SIA udviklet OSDP (Open Supervised Device Protokol).

OSDP – en pålidelig protokol

Med OSDP-protokollen slipper man for det store arbejde, der ligger i at udvikle og teste sin egen proprietære protokol. OSDP’en er gennemtestet og vedligeholdes af SIA, der også stiller diverse testværktøjer til rådighed. Derudover udmærker OSDP’en sig ved, at den kan anvendes i en krypteret udgave, der slår wiegandkommunikation med mange længder på sikkerhedsområdet.

Spændende funktioner med OSDP

OSDP’en kan overføre store mængder data, hvilket i sig selv åbner for mange interessante muligheder. Da protokollen desuden gør det nemt at integrere enheder fra forskellige producenter, bliver det muligt at sammensætte en meget spændende løsning, der samler flere elementer i ét system. Det kan fx være ift. bygningsautomatik eller styringssystemer i industrien.

Read/write med OSDP

Det bliver ikke mindre interessant af, at OSDP’en giver mulighed for tovejskommunikation – altså read/write til/fra kort og til/fra ud- og indgange på en læseenhed som fx Conlans OSDP-læsere. På den måde kan data kontinuerligt overføres og opdateres på alle systemets enheder, enten ved planlagte opdateringsrunder eller ved almindeligt dagligt brug.

Adgangskontrol med OSDP

Vi er ikke i tvivl om, at fremtidens adgangskontrol er med OSDP! Derfor har vi udviklet en række læsere (med koder, proximity, bluetooth, mifare, fingerprint) samt et display, der anvender OSDP. Hvis du vil høre mere om det, eller blot er blevet nysgerrig ift. hvad du kan bruge OSDP-protokollen til, så er du velkommen til at ringe til os på 72406003.

Se detaljer om Conlans adgangskontrol med OSDP